SELAMAT DATANG DI JENDELA CAKRAWALA ILMU, MEMBUKA WAWASAN BERFIKIR TANPA MELUPAKAN SIAPA YANG MENCIPTAKAN KITAwaspbookJumat, 23 Oktober 2009

KITAB SILSILAH KETURUNAN RASULULLAH SAW

Ahli sejarah terdahulu seperti al-Kalabi dan yang
datang kemudian banyak menulis karangan-karangan yang
terkenal mengenai keturunan Rasulullah saw. Kemudian
yang datang belakangan memperbaiki dan menyempurnakan
kembali seperti syarif Abinizam Muayiddin Ubaidillah
al-Asytari al-Huseini yang menduduki jabatan Naqib di
negeri Wasit, di dalam kitabnya yang berjudul
al-Thobat al-Musan, Syarif Muhammad bin Ahmad al-Amidi
di dalam kitabnya al-Musajjar al-Kasyaf Li Ushul
al-Saadah al-Asyraf, sayid Amiduddin bin Ali
al-Huseini, syarif Abu al-Harits Muhammad bin Muhammad
al-Wasiti al-Huseini, sayid Ja'far bin Muhammad dengan
kitabnya al-Sirath al-Ablaj, begitu pula dengan kitab
al-Anwar al-Mudhi'ah Wa Nafhah al-Anbariah Fi Ansab
Khair al-Barriyah dan Bahr al-Ansab karangan sayid
Hasun al-Buraqi al-Najafi, kitab Durar al-Ma'ali Fi
Dzurriyah Abi al-Ma'ali dan kitab al-Gusun Fi
Musajjarah al-Yasin karangan Husein bin Ahmad, kitab
Sabaik al-Zhahab Fi Syabki al-Nasab karangan Tajuddin
Ibnu Majjah, dan kitab Umdah al-Thalib al-Sughra
karangan sayid Ahmad bin Anbah al-Huseini, kitab
Tuhfah al-Tholib, al-Mujdi, dan Tuhfah al-Azhar Fi
Ansab Aali Nabiy al-Mukhtar karangan sayid Dhamin bin
Sadqam. Begitu juga dengan kitab Umdah al-Thalib
al-Kubra karangan sayid Ahmad bin Anbah al-Huseini
telah dicetak. Kitab Raudah al-Albal Fi Ma'rifah
al-Ansab karangan syarif Abi Alamah al-Muayyad
al-Yamani merupakan kitab yang sangat penting berisi
uraian tentang asal usul keturunan sayid dan bangsa
Arab di Yaman dan Hadramaut.


Lebih dari seratus ahli sejarah, ahli fiqih dan ulama
di Yaman Hadramaut yang telah menulis keturunan ahli
bait, khususnya keturunan Ahmad bin Isa al-Muhajir.
Diantaranya Imam Abu Hafs bin Sumrah al-Yamani dengan
kitanya yang berjudul Tabaqat Fuqaha al-Yaman, Imam
Husein bin Abdurrahman al-Ahdal dengan kitabnya Tuhfah
al-Zaman Fi Tarikh al-Yaman, Abbas bin Ali al-Rasuli
dengan kitabnya al-Athaya al-Saniyah, syekh
Abdurrahman bin Muhammad al-Chatib al-Anshari dengan
kitabnya al-Jauhar al-Syaffaf.


Di kalangan Alawiyin terdapat kitab al-Jawahir
al-Saniyyah Fi Nasab al-Ithrah al-Huseiniyyah karangan
sayid Ali bin Abubakar al-Seqqaf, sayid Ahmad bin
Husein bin Abdurrahman al-Alawi, sayid Abdullah bin
Syech bin Abdullah Alaydrus, kitab-kitab karangan
mereka disempurnakan lagi melalui kitab yang dikarang
oleh sayid Abdullah bin Ahmad bin Husein Alaydrus,
sayid Abdurrahman bin Muhammad Alaydrus, sayid
Abdullah bin al-Faqih Abdurrahman bin Abdullah
al-Habsyi, sayid Abdullah bin Ahmad al-Faqih, sayid
Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqih dalam kitabnya
al-Ithaf Bi Nasab al-Sadah al-Asyraf, sayid Ali bin
Syech bin Syahabuddin, sayid Abdullah bin Husein Bin
Thahir, sayid Ali bin Abdullah bin Husein Bin Syahab,
sayid Umar bin Abdurrahman bin Syahab dan yang paling
akhir adalah kitab Syamsu al-Zhahirah karangan sayid
Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur yang terdiri dari
tujuh jilid. Kebanyakan dari kitab tersebut masih
dalam bentuk tulisan tangan dan hanya beberapa saja
yang sudah dicetak seperti kitab Syamsu al-Zhahirah.

Tidak ada komentar: